Specjalność Zarządzanie pracą i kapitałem ludzkim

Absolwenci specjalności „Zarządzanie pracą i kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie" będą posiadać kompetencje dwojakiego rodzaju. Pierwsza z nich obejmuje pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne oraz społeczne dotyczące zastosowania w przedsiębiorstwach nowoczesnej koncepcji kapitału ludzkiego. Drugi rodzaj kompetencji dotyczy wiedzy i umiejętności zastosowania w praktyce założeń i metod zarządzania pracą, a w szczególności nowoczesnej organizacji i planowania pracy oraz fizjologii pracy i ergonomii.

Studentami omawianej specjalności powinny być osoby, które swoją karierę zawodową będą realizować w komórkach specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub zarządzania pracą. Studentami specjalności mogą być również osoby, które chcą pogłębić swoje umiejętności