Energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią (specjalność zmodyfikowana)

Absolwent specjalności ma wiedzę oraz umiejętności techniczne i menadżerskie niezbędne do projektowania mikro i małych urządzeń i systemów energetycznych wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych; serwisowania i prowadzenia ich nadzoru eksploatacyjnego; realizowania przedsięwzięć technicznych, których celem jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dla poprawy efektywności energetycznej; tworzenia systemów zarządzania oraz zarządzanie energią w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
Potencjalny obszar aktywności zawodowej absolwenta to w szczególności:
  • elektrownie fotowoltaiczne,
  • ciepłownie słoneczne,
  • elektrownie wiatrowe,
  • ciepłownie wykorzystujące energię termiczną wody i gruntu,
  • mikro elektrowni wodnych,
  • instalacje do wytwarzania i magazynowania „zielnego" wodoru.