Eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów enrgetycznych


Absolwent specjalności ma wiedzę oraz umiejętności techniczne i ekonomiczne (menadżerskie) niezbędne do prowadzenia nadzoru operatorskiego maszyn i urządzeń oraz nadzoru eksploatacyjnego systemów energetycznych; projektowania mikro i małych systemów energetycznych; prowadzenia badań diagnostycznych, których celem jest poprawa efektywności energetycznej maszyn, urządzeń i systemów energetycznych oraz budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.
Potencjalny obszar aktywności zawodowej absolwenta tej specjalności to mikro i małe instalacje i systemy energetyczne zasilane paliwami kopalnymi stałymi i płynnymi, a w szczególności:
  • lokalne i obiektowe ciepłownie i elektrociepłownie,
  • instalacje i systemy energetyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • instalacje i systemy energetyczne w budynkach i budowlach
  • elektrownie i elektrociepłownie z ogniwami paliwowymi