Systemy i procesy przemysłowe – NOWA SPECJALNOŚĆ!

Systemy i procesy przemysłowe – NOWA SPECJALNOŚĆ!Absolwent specjalności jest specjalistą w zakresie organizacji wybranych systemów i procesów przemysłowych. Potrafi analizować i modernizować istniejące systemy przemysłowe oraz optymalizować procesy przemysłowe. Zna technologie wspomagające realizowanie procesów przemysłowych.