Inżynieria mechaniczna – NOWA SPECJALNOŚĆ!

Inżynieria mechaniczna – NOWA SPECJALNOŚĆ!Absolwent specjalności jest specjalistą w zakresie oceny właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich w odniesieniu do ich użytkowania związanego z podatnością na korozję, pękanie. Potrafi określić przydatność tych właściwości dla określonego produktu, korzystając z dostępnych urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu diagnozy problemów związanych z eksploatacją, oceną jakości, niezawodności oraz zarządzaniem jakością produktu.