Logowanie do systemu e-dziekanat

Logowanie do systemu e-dziekanat

Loginem studenta jest jego numer albumu (nr albumu znajduje się w legitymacji)

W przypadku studentów studiujących równolegle inny kierunek lub studiujących na kolejnym stopniu studiów, ewentualnie studiujących po wcześniejszym skreśleniu / rezygnacji, możliwe jest logowanie na każdy z nich poprzez login w formacie album:N, gdzie N to kolejny numer kierunku (domyślnie 1), np. 01234:1, 01234:2.

Hasło

Hasłem jest numer PESEL
(system wymusi zmianę hasła przy pierwszym logowaniu)