Kursy i certyfikaty

EGZAMINY ECDL
Na  Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych przeprowadzane są egzaminy ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence).

Certyfikat ten zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.


Kontakt:
Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy:
tel: 76-723-23-24, 76-723-23-25


 Więcej informacji na temat Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na stronie http://www.ecdl.com.pl/

 

WI FI oraz MSDN AA
Teren Uczelni objęty jest zasięgiem bezprzewodowej sieci WiFi z darmowym dostępem do Internetu.

Instrukcja konfiguracji komputera/telefonu dostępna jest na stronie http://pwsz.legnica.edu.pl/wifi/


Studenci Wydziału Zarządzania i Informatyki mają ponadto dostęp do wybranych produktów firmy Microsoft w ramach programu MSDN AA (umowa partnerska z firmą Microsoft), m.in. do systemów operacyjnych Windows (wszystkie aktualne wersje), środowisk programistycznych (np. MS Visual Studio) i innych. Wszystkie te programy są dostępne dla naszych studentów nieodpłatnie, w pełnych wersjach (do użytku niekomercyjnego).

Instrukcja dostępu do programu MSDN AA została rozesłana na studenckie konta pocztowe.
Dostęp do skrzynki pocztowej: http://studenci.pwsz.legnica.edu.pl (nazwą użytkownika jest numer indeksu, hasłem - numer PESEL).


Więcej informacji na temat MSDN AA na stronie http://msdn.microsoft.com/