Ubezpieczenie NNW

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 8.30 do 13.30  Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2019 do 30.09.2020 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich. 
Zapraszamy.

SKŁADKA WYNOSI 36 ZŁ

Uwaga studenci!            
DODATKOWE TERMINY PRZYJMOWANIA WPŁATY SKŁADKI UBEZPIECZENIA  NNW  NA ROK AKADEMICKI  2019/2020                                                                                                                                                      
SOBOTA  19.10.2019                                                                                                                                                                       26.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   p. 17 budynek A  w godzinach od 9.00 do 13.30