specjalność bezpieczeństwo systemów informatycznych

Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji systemów i sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa.

Absolwent specjalności potrafi m.in. projektować oraz administrować rozległymi i lokalnymi sieciami, wdrażać i integrować niezawodne systemy informatyczne m.in. w oparciu technologie wirtualizacji czy chmury obliczeniowe.
Specjalność ta daje gruntowną i wszechstronną wiedzę niezbędną praktycznie w każdym obszarze związanym z tworzeniem i eksploatacją nowoczesnych systemów informatycznych.