KURS CISCO

Kurs jest realizowany w ramach Akademii Cisco przygotowuje do egzaminu CCNA.
Program Cisco Network Academy obejmuje nauke w dziedzinie projektowania,rozwoju i utzrymania sieci komputerowcych

więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego .