pokaż menu

kursy językoweKURSY JĘZYKOWE LCCI ENGLISH FOR BUSINESS

Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych prowadzone są kursy językowe English for Business (EFB) Levels 1-3 przygotowujące do egzaminów przeprowadzanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową (The London Chamber of Commerce & Industry).

Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się tym językiem w dziedzinie biznesu.

Certyfikaty LCCI International Qualifications określane są na całym świecie jako " Paszporty do zatrudnienia".. To zaszczytne miano wiążę się ze znakomitą rozpoznawalnolnością tych certyfikatów pośród największych i najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych i biznesowych w ponad 100 krajach, na wszystkich kontynentach świata.Kontakt:
Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy:
tel: 76-723-23-24, 76-723-23-25


Więcej informacji na temat egzaminów LCCI na stronie  http://www.lcci.org.uk oraz http://www.pearson.pl/lcci/ 

 
karta zgłoszenia
EGZAMINY TELC
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne TELC przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program ramowy Rady Europy - Common European Framework of Reference.

Egzaminy te kładą szczególny nacisk na komunikację językową i są respektowane na arenie międzynarodowej. Certyfikaty można uzyskać z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na różnych poziomach (A1, A2, B1, B2).

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.12.2005 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, Dz. U. Nr 266, poz. 2230 załącznik nr 2, certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Certyfikaty TELC stanowią integralną część egzaminów wstępnych, wewnętrznych lub końcowych na wielu polskich uczelniach.


Kontakt:
Zapisy i informacje udzielane są w pokoju 341 (Budynek "A") PWSZ im. Witelona w Legnicy
tel. 76-723-20-05, szuszkiewiczd@pwsz.legnica.edu.pl
Więcej informacji na temat egzaminów TELC na stronie http://www.telc.net/statystyka