kierunek LOGISTYKA I TRANSPORT

kierunek LOGISTYKA I TRANSPORTSPECJALNA OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Współczesny inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to nie tylko osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL, ale również często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii, itp.

Uczelnia współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży TSL. Współpraca pozwala na realizację praktyk oraz projektów, które stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcą.

Ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie  z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży TSL. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych - w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na następujących stanowiskach:

  • menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych,
  • inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, produkcją,
  • spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych, specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Specjalności na kierunku Logistyka i transport: