pokaż menu

LOGISTYKA I TRANSPORTDzisiejszy inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to nie tylko osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL, ale również często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji
i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

 

Absolwent nowego kierunku studiów Logistyka i Transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka.Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych - w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

 

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na następujących stanowiskach: menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych, inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, produkcją, spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych, specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

 

Uczelnia współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport - Spedycja - Logistyka. Współpraca pozwoli na realizację praktyk w wymiarze min. 600 godz.W programie studiów uwzględniono również projekty, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcą.

 

Ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie  z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

 

Specjalności

·           Inżynieria systemów logistycznych i transportowych

·           Logistyka produkcji i dystrybucji 

·           Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym - specjalność objęta patronatem
POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o.

 

 


statystyka