SPECJALNOŚĆ logistyka i zarządzanie produkcją

Absolwent specjalności jest specjalistą w zakresie zarządzania logistycznego ze szczególnym nastawieniem na sferę produkcji. Zna i potrafi zastosować metody i narzędzia służące analizie i optymalizacji procesów logistycznych (szczególnie w obszarze produkcji).