specjalność finanse i inwestycje przedsiębiorstw

Absolwent specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w zakresie: diagnozy i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, planowania i prognozowania finansowego, tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków unijnych, zarządzania inwestycjami oraz ryzykiem, poruszania się na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności praktyczne będą także kształtowane przez warsztaty menadżera finansowego.