Kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

SPECJALNA OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Absolwent kierunku jest magistrem o wszechstronnym przygotowaniu do pełnienia funkcji menadżersko-specjalistycznych w dwóch obszarach funkcjonowania podmiotu gospodarczego, którymi są finanse i szeroko rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem. Ważnym elementem kształcenia jest zapewnienie absolwentowi wiedzy i praktycznych umiejętności. W rezultacie absolwent rozumie i umie kształtować zjawiska i procesy zarówno finansowe, jak i w zarządzaniu. Potrafi te zjawiska i procesy analizować, oceniać oraz kojarzyć przy podejmowaniu decyzji zarządczych, które w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą mają na celu osiągnięcie określonych skutków w sferze finansowej tego podmiotu.

 

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu następujących bloków tematycznych:

 • otoczenie makroekonomiczne podmiotu gospodarczego, struktury i instytucje otoczenia oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji podmiotu z otoczeniem;
 • funkcjonowanie rynku finansowego i jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego;
 • zarządzanie finansami i projekty inwestycyjne przedsiębiorstw;
 • współczesne koncepcje i metody zarządzania, formowanie zespołów i kierowanie nimi;
 • aspekty prawne tworzenia, funkcjonowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym finansowania jego działalności;
 • pełnienie funkcji menedżerskich oraz podejmowanie i optymalizowanie decyzji menedżerskich.

Absolwent kierunku jest przygotowany zarówno do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i do podjęcia pracy w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną, w tym w szczególności w firmach rodzinnych, różnych spółkach, konsorcjach, instytucjach finansowych, a także przedsiębiorstwach przemysłowych, budowlanych, handlowych, usługowych i innych.Absolwent jest również przygotowany do efektywnego pogłębiania wiedzy przez samokształcenie oraz udział w rozmaitych sformalizowanych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe oraz studia trzeciego stopnia).

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy na następujących stanowiskach:

 • specjalistów w systemie finansowym oraz w systemie zarządzania, 
 • doradców ds. finansowych i zarządzania, 
 • kierowników zespołów projektowych, 
 • kierowników komórek niższego i średniego szczebla w systemiefinansowym oraz w systemie zarządzania, 
 • dyrektorów (funkcjonalnych i naczelnych) po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia.

Specjalności na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie:

Plany studiów: