Specjalność INŻYNIERIA MOTORYZACYJNA

Dolny Śląsk jest obszarem produkcji komponentów i zespołów do większości znanych na świecie marek samochodowych. Przed absolwentami specjalności z branży motoryzacyjnej otwiera się perspektywa ciekawej oraz odpowiedzialnej pracy na stanowiskach inżyniera lub menedżera.

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w:
• stacjach diagnostycznych i obsługowych samochodów, w szczególności autoryzowanych serwisach;
• przedsiębiorstwach produkcyjnych wytwarzających komponenty dla branży motoryzacyjnej lub montowniach pojazdów samochodowych;
• przedsiębiorstwach transportowych oraz bazach serwisowych centrów logistycznych;
• organizacjach i instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i problemami ekologicznymi związanymi z ruchem drogowym;
• zakładach i towarzystwa ubezpieczeniowe zajmujących się oceną i likwidacją szkód komunikacyjnych.

Absolwent specjalności posiada:
• wiedzę techniczną dotyczącą budowy, obsługi i eksploatacji samochodów;
• umiejętności w zakresie systemów napędowych i sterowania, eksploatacji i niezawodności oraz zagadnień bezpieczeństwa i ekologii systemów transportowych;
• wiedzę o organizacji produkcji, konstruowaniu i wytwarzaniu pojazdów samochodowych.
• umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych, przydatną przyszłym serwisantom i rzeczoznawcom samochodowym.