pokaż menu
Specjalność INŻYNIERIA MOTORYZACYJNA na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Motoryzacja to domena techniki, która zmieniła świat przemysłowy oraz życie współczesnego człowieka. Zmiany społeczne i rozwój techniki rodzą wyzwania, do których należy zaliczyć:
• rosnące wymagania bezpieczeństwa i ekologii ruchu drogowego,
• zarządzanie olbrzymim majątkiem publicznym i prywatnym,
• rosnącą złożoność pojazdów samochodowych, która wiąże się z rozwojem nauki w zakresie mechaniki, elektroniki oraz informatyki,
• globalny charakter przemysłu motoryzacyjnego.

Wyzwaniom tym mają szanse sprostać tylko wysoko- wykwalifikowani specjaliści oraz menedżerowie.

Absolwenci specjalności Inżynieria Motoryzacyjna będą posiadali:
• ogólną wiedzę techniczną dotyczącą budowy, obsługi i eksploatacji środków transportu drogowego oraz podstaw zarządzania systemami transportowymi.
• pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie systemów napędowych i sterowania, eksploatacji i niezawodności oraz zagadnień bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiskasystemów transportowych.
• wiedzę o podstawach organizacji, konstruowania i wytwarzania środków transportu kołowego,
• wiedzę i umiejętności w zakresie naprawy i recyclingu pojazdów samochodowych, przydatną rzeczoznawcom samochodowym, którzy zajmują się oceną i likwidacją szkód komunikacyjnych.

 

Dolny Śląsk jest zagłębiem produkcji komponentów i zespołów do większości znanych na świecie marek samochodowych. Przed absolwentami specjalności z branży Motoryzacyjnej otwiera się perspektywa ciekawej satysfakcjonującej oraz odpowiedzialnej pracy na stanowisku inżyniera lub/i menedżera, która wymaga ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów Specjalności Inżynieria Motoryzacyjna to:
• przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne oraz bazy i centra logistyczne,
• zaplecze diagnostyczne i handlowe- stacje obsługi samochodów- w tym szczególności autoryzowane,
• firmy, organizacje i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i problemami ekologicznymi związanymi z ruchem drogowym,
• firmy i organizacje zajmujące się oceną i likwidacją szkód komunikacyjnych,
• firmy i instytucje zajmujące się recyclingiem środków transportu drogowego,
• przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające komponenty zespoły oraz firmy-montownie pojazdów samochodowych.

 

 


statystyka