specjalność FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Specjalność finanse podmiotów gospodarczych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej, dotyczące skutecznego zarządzania finansami w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu.

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, opracowywania budżetów operacyjnych dla projektów biznesowych, przeprowadzenia diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, podejmowania decyzji operacyjnych i inwestycyjnych w oparciu o kryteria ekonomiczne, umiejętności do przeprowadzania rachunku kosztów kapitału i rachunku efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Absolwent specjalności może pracować na stanowiskach analitycznych i decyzyjnych w pionach ekonomicznych i finansowych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w administracji rządowej i samorządowej, w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, funduszach inwestycyjmych i innych instytucjach finansowych. Absolwent ma  wiedzę ekonomiczną i finansową niezbędną  do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.