specjalność RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej, organizacji non-profit, analizy finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz podatków. Posiada umiejętności z zakresu prowadzenia  ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania i analizy sprawozdania finansowego, innych sprawozdań i deklaracji podatkowych. Zna mechanizmy, techniki, zasady oraz procedury kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą absolwentowi w zdobyciu tytułów zawodowych z dziedziny  rachunkowości.

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w działach finansowo - księgowych  przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji non profit, innych instytucjach. Zdobyta wiedza może być wykorzystana podczas prowadzenia przez absolwenta własnej działalności gospodarczej.