pokaż menu
ekonomia menedżerska

Absolwent specjalności ekonomia menedżerska uzyska wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych w organizacjach różnego rodzaju, a także dotyczące szeroko rozumianego gospodarowania organizacjami.
Absolwent posiądzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie:
- analiz ekonomicznych,
- analiz rynków finansowych i szeroko pojętego otoczenia organizacji,
- ilościowych i jakościowych metod optymalizacji decyzji gospodarczych,
- opracowania planów rozwoju organizacji,
- opracowania i oceny projektów gospodarczych i inwestycyjnych,
- pozyskiwania źródeł finansowania i  strategii finansowania przedsiębiorstwa,
- doboru formy i zakresu opodatkowania działalności gospodarczej,
- kształtowania systemu zarządzania organizacjami.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, jednostkach administracji publicznej i innych podmiotach, szczególnie na stanowiskach: specjalisty ds. ekonomicznych i rozwoju, doradcy ekonomicznego oraz ds. zarządzania. Absolwent będzie również przygotowany do realizacji szeroko rozumianych karier menadżerskich, w szczególności średniego szczebla oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 


statystyka