kierunek FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI


Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki zapewniają absolwentowi wiedzę oraz umiejętności z dyscyplin należących do dziedziny nauk ekonomicznych takich jak finanse, ekonokierunek FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKImia oraz nauki o zarządzaniu. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu finansów publicznych, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, jak również mikroekonomii, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania i inne. Uwzględniono także przedmioty, które dostarczą absolwentowi narzędzi analitycznych takich jak informatyka, statystyka, matematyka i ekonometria.

Absolwent kierunku jest specjalistą w zakresie finansów oraz rachunkowości, zna zasady i mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych, organów podatkowych, jednostek samorządowych oraz podmiotów gospodarczych. Absolwent potrafi definiować oraz analizować problemy i zjawiska występujące w gospodarce. Potrafi również  przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu, ocenić jego kondycję finansową wykorzystując różne narzędzia także informatyczne.

Studia na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, który umożliwia absolwentom podjęcie studiów drugiego stopnia oraz umożliwia podjęcie pracy zawodowej na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu finansów oraz rachunkowości. Solidne podstawy teoretyczne wzbogacone o umiejętności praktyczne pozwolą absolwentowi elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI pwsz legnicaStudenci kierunku Finanse, rachunkowość i podatki mogą wybrać jedną z następujących specjalności: