pokaż menu
stypendia

Regulamin pomocy materialnej

POMOC MATERIALNA

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia pierwszego stopnia

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia drugiego stopnia

WNIOSKI:
część A 
rok akademicki 2016/2017

Informatyka studia stacjonarne  - rok 2
Informatyka studia stacjonarne, systemy i sieci komputerowe - rok 3
Informatyka studia stacjonarne, grafika komputerowa - rok 3 
Informatyka studia stacjonarne, systemy i sieci komputerowe - rok 4
Informatyka studia stacjonarne, systemy multimedialne i internetowe - rok 4

Inżynieria testowa - rok 2
Inżynieria testowa, testowania własności mechanicznych - rok 3


Finanse, rachunkowość i podatki studia stacjonarne - rok 2
Finanse, rachunkowość i podatki, finanse podmiotów gospodarczych studia stacjonarne - rok 3
Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki  studia stacjonarne - rok 3

Finanse, rachunkowość i podatki studia niestacjonarne - rok 2
Finanse, rachunkowość i podatki, finanse podmiotów gospodarczych studia niestacjonarne - rok 3
Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki studia niestacjonarne - rok 3


Zarządzanie studia stacjonarne - rok 2


Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne - rok 2
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie- rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie - rok 4
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, sterowanie systemami przemysłowymi - rok 4


Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne - rok 2
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie - rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, sterowanie systemami przemysłowymi - rok 3

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie - rok 4
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne,sterowanie systemami przemysłowymi - rok 4

część B 
część C 
część D
część B ,C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

 
Do wniosku należy dołączyć :
oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku 

nr konta - dotyczy osób, które składają wnioski pierwszy raz, lub zmieniły dotychczasowy nr konta


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

WNIOSKI
część A 

rok akademicki 2016/2017

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie studia stacjonarne - rok 1
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie studia niestacjonarne - rok 1

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne - rok 1
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne - rok 2

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne - rok 1
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne - rok 2

część B 
część C 
część D
część B ,C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Do wniosku należy dołączyć :
oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku 

nr konta - dotyczy osób, które składają wnioski pierwszy raz, lub zmieniły dotychczasowy nr konta

 

 

 

 

 

 

 


statystyka