stypendiaPOMOC MATERIALNA      


STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 


WNIOSKI:
część A 
rok akademicki 2022/2023 

termin składanie wniosków upływa dnia 25 września 2022 r. (wniosek można złożyć po uzyskaniu wszystkich ocen z modułów w systemie e-dziekanat, również z praktyki)

Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału p. C102 lub C101A

 • Informatyka - rok 2
 • Informatyka, grafika komputerowa - rok 3
 • Informatyka, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych - rok 3 
 • Informatyka, grafika komputerowa - rok 4 
 • Informatyka,programowanie aplikacji mobilnych i internetowych - rok 4

 

 • Finanse, rachunkowość i podatki - rok 2
 • Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki   - rok 3

 

 • Zarządzanie  - rok 2
 • Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi - rok 3

 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - rok 2
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, systemy i procesy przemysłowe - rok 3
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria motoryzacyjna- rok 3
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczna- rok 3
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - systemy i procesy przemysłowe - rok 4
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - inżynieria motoryzacyjna - rok 4
 • Logistyka i transport - rok 2
 • Logistyka i transport - rok 3
 • Logistyka i transport - rok 4

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - rok 1
 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - rok 2 

 • Inżynieria produkcji i logistyki - rok 1 
 • Inżynieria produkcji i logistyki - rok 2

Do wniosku należy dołączyć :

 • nr konta - dotyczy osób, które składają wnioski pierwszy raz, lub zmieniły dotychczasowy nr konta
 • Oświadczenie studenta będącego żołnieżem zawodowowym lub kandydatem  na żołnierza zawodowego / oświadczenie studenta będącego funkcjonariuszem służb państwowych lub funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej

część B 
część C 
część D


część B ,C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe