pokaż menu
Bezpieczeństwo


Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo posiadają kompleksowe przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz gruntowną wiedzę z obszaru inżynierii produkcji i zarządzania.

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności: organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe; projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa; wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolowania przestrzeganiea przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowania warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków, prowadzenia szkoleń, pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo jest przygotowany do:
  • projektowania i realizacji operacji i procesów technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi, ryzyka i przewidywaniem skutków podejmowanych decyzji – szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych;
  • podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych – w warunkach zagrożenia i stresu.
statystyka