pokaż menu
Technologie informatyczne w inżynierii produkcji


Absolwent specjalności Technologie Informatyczne w Inżynierii Produkcji jest magistrem wykształconym zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami przemysłu i szeroko pojętych usług.

W trakcie studiów studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się systemami komputerowymi stosowanymi w inżynierii produkcji i zarządzaniu. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, informatyki, nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Są przygotowywani do organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w tym do projektowania i wdrażania innowacji informatycznych i technologicznych.

Absolwenta cechuje umiejętność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, a przy ich rozwiązywaniu potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi.

Absolwenci są przygotowani do pracy:
  • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach na średnim i wyższym szczeblu zarządzania;
  • w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne;
  • w organizacjach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji i technologii informatycznej;
  • w zarządzaniu własnym przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym.statystyka