pokaż menu
Energetyka źródeł odnawialnych


Absolwent specjalności Energetyka źródeł odnawialnych posiada interdyscyplinarne unikatowe przygotowanie merytoryczne.

Potrafi identyfikować i analizować możliwości energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne różnych odnawialnych źródeł energii, w szczególności lokalnych bądź regionalnych.

Posiada umiejętności zorganizowania przedsięwzięcia z tego zakresu, pozyskania niezbędnych funduszy i załatwienia spraw formalnych: prawnych, ekologicznych itp. i sporządzenie planu biznesowego.

Przygotowanie merytoryczne – techniczne, ekonomiczne i menedżerskie absolwenta tej specjalności stanowi dobrą przesłankę do wymogów UE, w sprawie znacznego zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym naszego kraju, w ciągu najbliższych kilku lat.

statystyka