pokaż menu
analityka gospodarcza

Absolwent specjalności analityka gospodarcza uzyska wiedzę przydatną w praktyce zarządzania organizacjami. Będzie potrafił analizować zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w organizacjach oraz ich otoczeniu. Posiądzie umiejętność analizy danych społeczno-gospodarczych oraz biznesowych, w tym 
- analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji,
- analizy i oceny projektów gospodarczych,
- analizy strategicznej organizacji,
- analizy rynków finansowych, towarowych oraz rynku pracy,
- analiz rynkowych i marketingowych,
- prognozowania oraz analizy koniunktury gospodarczej.

Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach szczególnie na stanowisku: specjalisty ds. analiz finansowych i ekonomicznych, specjalisty ds. rozwoju organizacji, analityka w różnych instytucjach.

 


statystyka