pokaż menu
Kierunek Ekonomia

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują specjalistów do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w tym także dla instytucji i podmiotów gospodarczych, władzy lokalnej i państwowej.

W ciągu trzech lat studiów na kierunku Ekonomia realizowane będą między innymi przedmioty z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, matematyki, informatyki, statystyki, prawa, rachunkowości, finansów publicznych oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Kształcenie obejmuje naukę języków obcych, w stopniu umożliwiającym ich aktywne używanie w pracy zawodowej, w tym w środowisku międzynarodowym.

 

W celu uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej na kierunku Ekonomia przyjęto koncepcję kształcenia specjalnościowego. Studenci, którzy kontynuują naukę na kierunku ekonomia realizują specjalność rachunkowość i audyt wewnętrzny.
Studentom, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2014/2015 oferowane są dwie specjalności:
- analityka gospodarcza,
- ekonomia menedżerska.
Specjalność rachunkowość i podatki, zbliżona do specjalności rachunkowość i audyt wewnętrzny,  będzie prowadzona na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki, uruchomionym w roku akademickim 2014/2015 w PWSZ im. Witelona w Legnicy na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

 

Absolwenci kierunku są wysoko wykwalifikowanymi ekonomistami, którzy nabyli wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, nauk społecznych oraz ścisłych. Mają opanowane umiejętności pozwalające na samodzielne projektowanie i wykonanie analiz przedsiębiorstw, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, a nawet pewnych zagadnień w skali całej gospodarki i wymiany międzynarodowej.
Absolwenci kierunku Ekonomia są również przygotowani do definiowania problemów ekonomicznych, określania ich ważności, wyboru metod analizy, ich stosowania oraz wyciągania wniosków i prezentacji wyników. Posługują się odpowiednimi do tego narzędziami i technikami, które nabyli w czasie procesu dydaktycznego. Solidne podstawy edukacji pozwalają absolwentom elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

 

Trzyletnie studia na kierunku Ekonomia kończą się tytułem licencjata, który upoważnia absolwentów do podjęcia pracy i  kontynuacji studiów na uczelniach, prowadzących studia magisterskie (studia II stopnia). W PWSZ im. Witelona w Legnicy na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych prowadzone są studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Absolwenci kierunku ekonomia mogą kontynuować kształcenie na tym kierunku.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23


statystyka