specjalność Systemy i sieci komputerowe

W trakcie studiów na powyższej specjalności studenci nabywają dodatkowych umiejętności z zakresu systemów i sieci komputerowych, które obejmują przede wszystkim zaawansowaną problematykę projektowania i eksploatacji rozległych i lokalnych sieci komputerowych. Studenci poznają administrację sieciowego systemu operacyjnego Windows server lub UNIX (Linux).
Systemy i sieci komputerowe pwsz legnica
Istotnym elementem wykształcenia są wiadomości z zakresu transmisji danych oraz zagadnienia bezpieczeństwa w kompute`rowych systemach sieciowych. Wykształcenie uzupełniają umiejętności projektowania aplikacji, a w szczególności systemów baz danych oraz komputerowych systemów dla potrzeb sterowania i badań eksperymentalnych.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się dystrybucją sprzętu i oprogramowania sieciowego, w firmach zajmujących się instalatorstwem sieciowym, w tym systemami okablowania strukturalnego, a przede wszystkim w firmach będących integratorami systemów informatycznych.
A Jest to zrozumiałe, ponieważ absolwenci specjalności są przygotowani do projektowania i budowy złożonych systemów informatycznych, tzn. łączenia sieci komputerowej, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.