pokaż menu
Kierunek Informatyka


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy kształci studentów na kierunku Informatyka ze  specjalnościami:


Studia na kierunku Informatyka dają absolwentom doskonałe podstawy do podjęcia pracy na stale rozwijającym się i oferującym atrakcyjne warunki zatrudnienia sektorze IT.

Kierunek ten przede wszystkim dostarcza ogólnego wykształcenia informatycznego. Poszczególne realizowane kursy dotyczą takich obszarów jak: systemy baz danych i sieci komputerowych, najpopularniejsze systemy operacyjne, w tym administrowanie systemami z rodziny UNIX i Windows Server, budowy systemów komputerowych oraz projektowania i wdrażania systemów informatycznych, technik i metod programowania - w szczególności projektowania i programowania obiektowego. Dodatkowo absolwent uzyskuje wiedzę potrzebną każdemu inżynierowi z zakresu: matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień prawa czy zarządzania projektami.

Oprócz realizacji przedmiotów akademickich, bardzo duży nacisk kładziemy na praktyczny aspekt kształcenia. Uczelnia  współpracuje z szerokim gronem przedsiębiorstw, które uczestniczą w stałej adaptacji programów kształcenia do bieżących trendów branży IT oraz oczekiwań pracodawców z tym związanych.

W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy z firmą Microsoft w ramach programu MSDN Academic Alliance, nasi studenci mogą, na czas trwania studiów, nieodpłatnie korzystać z wybranego oprogramowania firmy Microsoft obejmującego m.in. systemy operacyjne i narzędzia programistyczne.

Od drugiego roku studiów studenci zaczynają kształcić się na wybranej przez siebie specjalności, która umożliwia uzyskanie wykształcenia informatycznego ukierunkowanego na konkretny dział informatyki oraz zdobywanie określonych umiejętności, pożądanych na rynku pracy.


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Witelona realizowane są studia uzupełniające drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym), na których absolwenci studiów inżynierskich i licencjackich mogą kontynuować kształcenie. 
Wielu absolwentów kierunku Informatyka podejmuje je, wybierając specjalność Technologie Informatyczne w Inżynierii Produkcji, gdzie mają możliwość poszerzyć zakres swoich kompetencji o wiedzę i umiejętności związane z praktycznym wykorzystaniem narzędzi w szeroko rozwiniętej w naszym regionie branży produkcyjnej 


statystyka