specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest dynamicznie rozwijającym się obszarem zarządzania organizacjami. Wynika to przede wszystkim z coraz powszechniej akceptowanego w praktyce gospodarczej poglądu, że o sukcesie przedsiębiorstwa decydują zasoby ludzkie.

Absolwent specjalności uzyskuje szerokie kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ludzkimi,dotyczące:
  • realizacji procesu doboru pracowników,
  • planowania ścieżek kariery i zarządzania karierą,
  • realizacji procesu doskonalenia i rozwoju zawodowego
  • kształtowania nowoczesnych systemów motywowania do pracy,
  • tworzenia systemów ocen pracowników,
  • projektowania działań kreujących kulturę organizacyjną,
  • przeprowadzania analiz oceny efektywności pracy.
Wymienione wyżej kompetencje predestynują absolwentów specjalności do pracy na stanowiskach menedżerskich oraz wysokiej klasy specjalistów w komórkach zarządzania kadrami czy zarządzania zasobami ludzkimi. Miejscem zatrudnienia absolwentów omawianej specjalności mogą być jednostki biznesowe, gospodarcze, jednostki administracji publicznej oraz jednostki samorządowe.