Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I stopnia)Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek zapewniający zdobycie nowoczesnej wiedzy i umiejętności inżynierskich, uzupełnionych o kwalifikacje menedżerskie. Studenci mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań związanych z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, jakością, bezpieczeństwem oraz stosowaniem narzędzi informatycznych w procesach produkcyjnych.

Kierunek  Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiUczelnia współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej, co pozwala na realizację praktyk oraz projektów, które stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego realizowanego z pracodawcą. Głównym założeniem kierunku jest realizowanie programu studiów w taki sposób, aby kwalifikacje absolwentów odpowiadały aktualnym wymaganiom gospodarki, w szczególności przemysłu.

Absolwent kierunku jest inżynierem, który posiada nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie inżynierii produkcji, zarządzania i organizacji, co zapewnia duże możliwości zatrudnienia i awansu w pracy. Absolwent kierunku może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym w branży maszynowej, mechanicznej, motoryzacyjnej.

W zależności od wyboru specjalności absolwent jest specjalistą w zakresie inżynierii mechanicznej, inżynierii motoryzacyjnej lub systemów i procesów przemysłowych.


SEPCJALNA OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022:

Jesteś aktywny zawodowo, ukończyłeś szkołę średnią i myślisz o rozwoju zawodowym? Mamy dla Ciebie atrakcyjną ofertę: 
Bezpłatne studia stacjonarne dla pracujących
                    - Ucz się i pracuj -
  • Nie ponosisz kosztów kształcenia
  • Wykłady 2-3 razy tygodniu popołudniami również on line
  • Ty decydujesz kiedy się uczysz - wykłady dostępne także off line
  • Zajęcia praktyczne w soboty, wszystkie niedziele wolne

Specjalności na rok akademicki 2021/2022:


Aktualnie realizowane specjalności na kierunku: