studenckie koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe zrzeszają najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejetności w danej dziedzinie, często poprzez realizację konkretnych komercyjnych projektów. Członkowie kół mają też możliwość wyjazdów na konferencje, targi i wystawy (również międzynarodowe).


Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych działa sześć Studenckich Kół Naukowych:

 

Studenckie Koło Naukowe Informatyki Współczesnej
opiekun: dr Aleksander Klosow
Działalność koła skupia się wokół współczesnych metod informatycznych, głównie w zakresie projektowania i programowania obiektowego z wykorzystaniem języka C/C++, administrowania systemem Linux, metod algorytmicznych w rozwiązywaniu zagadnień konkursowych.

 

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością
opiekun: dr inż. Wiesław Ładoński
Celem działalności koła jest powiększanie wiedzy studentów w zakresie wykraczającym poza program standardowy studiów wyższych w zakresie zarządzania przez jakość oraz wspieranie rozwoju naukowego członków koła.

 

Studenckie Koło Naukowe „ECONOMICUS”
opiekun:  mgr Nadine Bednarz
Celem działalności koła jest edukacja ekonomiczna w zakresie wykraczającym poza standardowy program studiów wyższych oraz rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów.

 

Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu
opiekunowie: dr Magdalena Dąbrowska, mgr inż. Paweł Andrzejczyk
Celem Działalności Koła Naukowego Logistyki i Transportu jest konsolidacja studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy wokół problematyki logistyki i transportu we współczesnej gospodarce, zacieśnienie kontaktów z praktyką gospodarczą, edukacja logistyczno-transportowa wykraczająca poza standardowy program studiów wyższych, rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie logistyki i transportu, a także uczestnictwo w projektach badawczych.

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM"
opiekun: dr inż. Daniel Medyński

Działalność koła koncentruje się wokół najnowszej wiedzy oraz metod badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej, wykraczając poza standardowy program nauczania. Podejmowane zagadnienia dotyczą: projektowania, struktury, technologii, właściwości oraz zastosowań nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

 

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe INNOWACJI
opiekunowie: dr hab. inż. Piotr A. Wrzecioniarz, dr inż. Daniel Medyński, mgr inż. Krzysztof Kolbusz

Celem działalności koła naukowego jest konsolidowanie studentów zainteresowanych innowacjami, rozwijanie zainteresowań w zakresie innowacji wykraczając poza standardowy program studiów wyższych, a także uczestniczenie w projektach badawczo-rozwojowych, przy wsparciu partnerów z otoczenia gospodarczego.