pokaż menu
Informacje ogólne

 


 


 
 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych kształci studentów na kierunkach:
studia pierwszego stopnia
  • Ekonomia,
  • Finanse, rachunkowość i podatki
  • Informatyka,
  • Inżynieria testowa,
  • Zarządzanie,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji 
studia drugiego stopnia
    
  • Zarzadzanie i inżynieria produkcji 
  • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 

 

Absolwenci kierunków Ekonomia i Zarządzanie oraz Finanse rachunkowość i podatki  otrzymują tytuł licencjata po sześciu semestrach nauki. 
 
Absolwenci kierunków Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Inżynier testowy otrzymują tytuł inżyniera po siedmiu semestrach nauki.
Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia otrzymują tytuł magister po czterech semestrach nauki.Od roku akademickiego 2009/2010  uruchomione zostały studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (dnia 03.12.2008 została wydana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na tym kierunku). Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) oraz niestacjonarnym (studia płatne).
Ponadto prowadzone są studia podyplomowe oraz wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Dane teleadresowe Wydziału:
Adres: ul. Sejmowa 5C, 59-220 Legnica
e-mail

Sekretariat Dziekana: Ewa Wysoczańska
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; Informatyka; Inżynieria testowa)
tel. 76-723-23-24
e-mail
 
Marta Rudnicka
(Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie; Finanse, rachunkowość i podatki; Zarządzanie; Ekonomia)
tel. 76-723-23-25
e-mail

Kierownik dziekanatu
Dorota Lambert
tel.76-723-23-15
e-mail
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I i II st.
Inżynieria testowa

(studia stacjonarne)
Małgorzata Ball- Wolf
tel. 76-723-23-18
e-mail
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
(studia niestacjonarne)
Anna Powałko
tel. 76-723-23-17
e-mail
Finanse rachunkowość i podatki, Zarządzanie, 
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
(studia stacjonarne)
Anna Cedowska
tel. 76-723-23-13
e-mail

Finanse, rachunkowość i podatki,
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie,
(studia niestacjonarne)
Informatyka
(studia stacjonarne)
Kamila Sobecka
tel. 76-723-23-19
e-mail 


statystyka