Informacje ogólne

Informacje o Wydziałe Nauk Technicznych i Ekonomicznych:
 


Studia pierwszego stopnia licencjackie:       

Studia pierwszego stopnia inżynierskie:

Studia drugiego stopnia:


Absolwenci kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki oraz Zarządzanie otrzymują tytuł licencjata po 6 semestrach studiów.

Absolwenci kierunków: Energetyka, Informatyka, Logistyka i transport oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymują tytuł inżyniera po 7 semestrach studiów.

Absolwenci kierunku: Finansne i zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz Inżynieria produkcji i logistyki otrzymują tytuł magistra po 4 semstrach studiów. 


Ponadto prowadzone są studia podyplomowe oraz oraz wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dane teleadresowe:


59-220 Legnica
ul. Sejmowa 5A

Sekretariat Dziekana:

 

 

 

 

Joanna Czarnecka 
(Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka,Logistyka i transport, Inzynieria produkcji i logistyki)
tel. 76-723-23-25 
joanna.czarnecka.WT@collegiumwitelona.pl

Anna Jermakowicz
(Energetyka, Zarządzanie,Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
tel. 76-723-23-24

anna.jermakowicz@collegiumwitelona.pl

Dziekanat:
Informatyka - studia niestacjonarne
 


Kierownik Dziekanatu
Dorota Lambert

tel. 76-723-23-15
dorota.lambert@collegiumwitelona.pl

Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne


Małgorzata Ball- Wolf
tel. 76-723-23-18
malgorzta.ballwolf@collegiumwitelona.pl

Logistyka  i transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarneEnergetyka-
studia stacjonarne i niestacjonarne
Inżynieria produkcji i logistyki- studia stacjonarne

Anna Powałko
tel. 76-723-23-17
anna.powalko@collegiumwitelona.pl


Marta Sobecka
tel.76-723-23-14
marta.sobecka@collegiumwitelona.pl


Finanse rachunkowość i podatki, Zarządzanie oraz
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
 
- studia stacjonarne

Anna Cedowska
tel. 76-723-23-13
anna.cedowska@collegiumwitelona.pl

Finanse rachunkowość i podatki, Zarządzanie studia niestacjonarne  oraz Logistyka i transport  studia stacjonarne

Marta Pleśniak
tel. 76-723-23-19
marta.plesniak@collegiumwitelona.pl