pokaż menu
Zakłady

Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

 
I. Zakład Informatyki

 

Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Kordecki

 

1. prof. dr hab. inż. Volodymyr Dragayev
2. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
3. dr hab. inż. Wojciech Kordecki
4. dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
5. dr Aleksander Klosow
6. dr inż. Ryszard Rębowski
7. dr Karol Selwat
8. dr Witold Urbanik
9. mgr inż. Jan Duda
10. mgr inż. Józefa Górska-Zając
11. mgr inż. Roman Hojniak
12. mgr inż. Leszek Łozowski
13. mgr inż. Piotr Nadybski
14. mgr Małgorzata Mikołajewska
15. mgr Janina Płaskonka - Fietkowska
16. mgr inż. Renata Supranowicz

 

II. Zakład Nauk Technicznych

 

Kierownik: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska

 

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
2. prof. dr hab. inż. Aleksander Streubel
3. prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
4. dr hab. inż. Januariusz Górecki
5. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
6. dr Magdalena Dąbrowska
7. dr inż. Jerzy Kuś
8. dr inż. Jerzy Kwaśnik
9. dr inż. Wiesław Ładoński
10. dr inż. Dariusz Michalski
11. dr inż. Tomasz Stechnij
12. dr inż. Daniel Medyński

 

III. Zakład Nauk Ekonomicznych

 

Kierownik: dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska

 

1. prof. dr hab. inż. Stanisław Urban
2. dr hab. Emil Antoniszyn
3. dr hab. Mirosława Kwiecień
4. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
5. dr Jan Budka
6. dr inż. Renata Gnitecka
7. dr Joanna Kenc
8. dr Henryk Kozarowicz
9. dr Błażej Prus
10. dr Jolanta Radkowska
11. dr Krzysztof Radkowski
12. dr Bożena Rudnicka
13. dr Przemysław Siudak
14. dr Jan Szczygielski
15. dr Bogumiła Wątorek
16. mgr Nadine Bednarz
17. mgr Irena Izbiańska
18. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
19. mgr Barbara Kurkowska
20. mgr Paweł Macuga


statystyka