pokaż menu
Zakłady

I. Zakład Informatyki
 Kierownik:

1. prof. dr hab. inż. Volodymyr Dragayev 

2. dr hab. inż. Wojciech Kordecki

3. dr Aleksander Klosow

4. dr inż. Ryszard Rębowski  

5. dr Karol Selwat

6. dr inż. Mariusz Topolski

7. dr Witold Urbanik

8. mgr inż. Jan Duda

9. mgr inż. Renata Supranowicz 

10. mgr inż. Józefa Górska-Zając

11. mgr Małgorzata Mikołajewska

12. mgr Janina Płaskonka- Fietkowska

13. mgr inż. Leszek Łozowski

14. mgr inż. Roman Hojniak

15. mgr inż. Piotr Nadybski

 

II. Zakład Nauk Technicznych

Kierownik: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski

2. prof. dr hab. inż. Władysław Leśniak

3. prof. dr hab. inż. Aleksander Streubel

4. prof. dr hab. inż.  Stanisław Zaborski

5. dr hab. inż. Januariusz Górecki 

6. dr inż. Henryk Chrostowski 

7. dr inż. Jerzy Kuś

8. dr inż.  Jerzy Kwaśnik

9. dr inż. Wiesław Ładoński

10. dr inż. Dariusz Michalski

11. dr inż. Tomasz Stechnij

12. dr Magdalena Dąbrowska 

13. mgr Magdalena Ardeli

14. mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch

15. dr inż. Daniel Medyński 

 

III. Zakład Nauk Ekonomicznych
Kierownik:

2. dr hab. Mirosława Kwiecień

3. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska

4. dr hab. Dariusz Sobotkiewicz 

5. dr Jan Budka 

6. dr inż. Renata Gnitecka

7. dr  Joanna Kenc 

8.  dr Henryk Kozarowicz

9. dr Jolanta Radkowska

10. dr Krzysztof Radkowski

11. dr Bożena Rudnicka

12. dr  Przemysław Siudak

13. dr Jan Szczygielski

14. dr  Bogumiła Wątorek

15. mgr Nadine Bednarz

16. mgr Irena Izbiańska

17. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek 

18. mgr Barbara Kurkowska

19. mgr Paweł Macuga


statystyka