Zakłady

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Rok akademicki 2021/2022

________________________________________


I. Zakład Informatyki (Kierownik: dr Aleksander Klosow)

1. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
2. dr hab. inż. Robert Burduk
3. dr hab. inż. Aleksander Zgrzywa
4. dr inż. Arkadiusz Grzybowski
5. dr Leopold Habiniak
6. dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
7. dr Aleksander Klosow
8. dr Marek Miedziński
9. dr inż. Przemysław Ryba
10. mgr inż. Józefa Górska-Zając
11. mgr inż. Roman Hojniak
12. mgr inż. Krzysztof Kolbusz
13. dr inż. Piotr Nadybski
14. mgr inż. Krzysztof Rewak
15. mgr inż. Renata Supranowicz
16. mgr inż. Marcin Tracz
17. mgr inż. Marcin Żmuda

 

II. Zakład Inżynierii Produkcji i Logistyki (Kierownik: dr Magdalena Dąbrowska)

1. prof dr hab. inż.Włodzimierz Dudziński
2. dr hab. inż. Anna Burduk
3. dr hab. inż. Andrzej Janus
4. dr hab. inż. Daniel Nowak
5. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz
6. dr Magdalena Dąbrowska
7. dr inż. Daniel Dębowski
8. dr inż. Stefan Kozerski
9. dr inż. Jerzy Kwaśnik
10. dr inż. Wiesław Ładoński
11. dr inż. Daniel Medyński
12. dr inż. Dariusz Michalski
13. dr inż. Waldemar Osmólski
14. dr Ewa Szkic-Czech
15. dr Witold Urbanik
16. mgr inż. Paweł Andrzejczyk
17. mgr Jan Łużny
18. mgr inż. Piotr Motyka
19. mgr inż. Agnieszka Paszyn
20. mgr inż. Tomasz Pelc
21. mgr Ewa Rajczakowska
22. mgr inż. Sławomir Zborowski
23. mgr Anna Zurek
24. mgr Arkadiusz Zurek

 

III. Zakład Inżynierii Energetycznej (Kierownik: dr inż. Jerzy Kuś)

1. prof dr hab. inż. Krzysztof Jesionek

2. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
3. dr inż. Zygmunt Domagała
4. dr Marek Gorzelańczyk
5. dr inż. Jerzy Kuś

6. dr Włodzimierz Mischke
7. dr inż. Ryszard Rębowski
8. dr Karol Selwat
9. dr inż. Tomasz Stechnij
10. mgr inż. Jan Duda
11. mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
12. mgr inż. Krystian Sadowski
13. mgr Jan Szyller

 

IV. Zakład Zarządzania (Kierownik: dr Jan Budka)

1. prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
2. dr Jan Budka
3. dr Sławomir Kłosowski
4. dr Tadeusz Kowalski
5. dr Sławomir Kryszkowski
6. dr Justyna Lewandowska-Bratek
7. dr Jolanta Radkowska
8. dr Krzysztof Radkowski
9. dr Paweł Skowron
10. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
11. mgr Paweł Macuga

 

V. Zakład Ekonomii i Finansów (Kierownik: dr Paweł Jóźwiakowski)

1. prof. dr hab. Adam Kopiński
2. dr inż. Renata Gnitecka
3. dr Paweł Jóźwiakowski
4. dr Joanna Kenc
5. dr Leszek Kędzierski
6. dr Zofia Łękawa
7. dr Błażej Prus
8. dr Bożena Rudnicka
9. dr Przemysław Siudak
10. dr Marta Stanisławska
11. dr Bogumiła Wątorek
12. mgr Nadine Bednarz
13. mgr Irena Izbiańska
14. mgr Agnieszka Koryś
15. mgr Barbara Kurkowska
16. mgr Jerzy Ulewski