pokaż menu
Zakłady

I. Zakład Informatyki
 Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Kordecki

1. prof. dr hab. inż. Volodymyr Dragayev 

2. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski

3. dr Aleksander Klosow

4. dr inż. Ryszard Rębowski  

5. dr Karol Selwat

6. dr Witold Urbanik

7. mgr inż. Jan Duda

8. mgr inż. Renata Supranowicz 

9. mgr inż. Józefa Górska-Zając

10. mgr Małgorzata Mikołajewska

11. mgr Janina Płaskonka- Fietkowska

12. mgr inż. Leszek Łozowski

13. mgr inż. Roman Hojniak

14. mgr inż. Piotr Nadybski

 

II. Zakład Nauk Technicznych

Kierownik: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski

2. prof. dr hab. inż. Władysław Leśniak

3. prof. dr hab. inż. Aleksander Streubel

4. prof. dr hab. inż.  Stanisław Zaborski

5. dr hab. inż. Januariusz Górecki 

6. dr inż. Henryk Chrostowski 

7. dr inż. Jerzy Kuś

8. dr inż.  Jerzy Kwaśnik

9. dr inż. Wiesław Ładoński

10. dr inż. Dariusz Michalski

11. dr inż. Tomasz Stechnij

12. dr Magdalena Dąbrowska 

13. mgr Magdalena Ardeli

14. mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch

15. dr inż. Daniel Medyński 

 

III. Zakład Nauk Ekonomicznych
Kierownik: dr hab. Jadwiga Sobieska - Karpińska

1. prof. dr hab inż. Stanisław Urban

2. dr hab. Mirosława Kwiecień

3. dr hab. Dariusz Sobotkiewicz 

4. dr Jan Budka 

5. dr inż. Renata Gnitecka

6. dr  Joanna Kenc 

7.  dr Henryk Kozarowicz

8. dr Jolanta Radkowska

9. dr Krzysztof Radkowski

10. dr Bożena Rudnicka

11. dr  Przemysław Siudak

12. dr Jan Szczygielski

13. dr  Bogumiła Wątorek

14. mgr Nadine Bednarz

15. mgr Irena Izbiańska

16. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek 

17. mgr Barbara Kurkowska

18. mgr Paweł Macuga


statystyka